Natasha – adesso Iris

Adottata
6 Ottobre 2020


Femmina
2 mesi circa
1 Novembre 2020