Oliver

Adottato
10 Novembre 2020


Maschio
2-3 mesi

7 Novembre 2020